TERMENI ȘI CONDIȚII MEDVALET:Acești Termeni și Condiții MedValet („Termeni”), împreună cu toate ce se regăsesc în legătură cu această aplicație, politicile și anexele încorporate, care pot fi actualizate oricând, fără notificare, formează un acord legal (denumit în mod colectiv „Acordul”) între dumneavoastră sau entitatea juridică pe care o reprezentați („Client” sau „dvs.”) și entitatea contractantă, creatoare a aplicației MedValet, identificată la https://medvalet.ro/ („MedValet” sau „noi”), care guvernează accesul și utilizarea dvs. a produselor, serviciilor și ofertelor software asociate MedValet („Serviciul / Serviciile”), inclusiv a sit-urilor web administrate de Noi. Acceptând Acordul și Termenii, sau utilizând Serviciile noastre, sunteți de acord să fiți legat de acest Acord și declarați că aveți vârsta legală și că aveți autoritatea de a crea o legătură între Client și Acord. Veți putea întotdeauna să vizualizați cea mai recentă versiune a acestor Termeni făcând clic pe linkul Termeni și Condiții din partea de jos a oricărei pagini a unei proprietăți a rețelei MedValet. Acești Termeni guvernează utilizarea Serviciilor și creează un acord legal obligatoriu pe care îl putem aplica împotriva dumneavoastră în cazul unei încălcări. Dacă nu sunteți de acord cu toți acești Termeni de utilizare, nu utilizați Serviciile! În cazul în care Termenii se vor modifica, folosirea serviciilor noastre în continuare se va putea realiza doar prin acceptarea acestor modificări, în condițiile prezentate prin acești Termeni.
 1. Ce este MedValet?
MedValet este o aplicație medicală care vine în ajutorul atât al pacienților cât și a medicilor oferind o soluție modernă la o problemă veche. Serviciile sunt destinate medicilor și altor profesioniști din domeniul sănătății, precum și pacienților. Prin utilizarea Serviciilor, declarați și garantați că aveți dreptul, autoritatea și capacitatea de a fi de acord cu acești Termeni și de a respecta acești Termeni și că nu vă este interzis să utilizați Serviciile sau orice parte a acestora. Pacienții își vor putea încărca fișierele medicale, fie scanând documentele, fie prin adăugarea fișierelor din dispozitivele personale. Fiecare pacient va putea să își păstreze într-un mod sigur și facil toate vizitele medicale actualizate. Fiecare fișier va putea fi adăugat cu ușurință în folderul corespunzător specializării, astfel încât totul să fie organizat și ușor de navigat. De asemenea, fiecărui pacient îi va fi atribuit un cod de identificare unic. Acesta este necesar medicului pentru a vizualiza documentele personale, după acceptul pacientului, pentru o perioadă limitată de timp. Medicii vor putea de acum să își creeze un cont personal, prin intermediul căruia să aibă acces simplu și rapid la datele pacienților. Cu ajutorul acestei aplicații, vor putea ține în evidență documentele pacienților, fără a fi nevoiți să utilizeze alte canale de comunicare.
 1. Cum accesez MedValet?
2.1. Înregistrarea și identificarea utilizatoruluiPentru înregistrarea în aplicația MedValet este necesar ca utilizatorul sa ofere următoarele informații obligatorii: nume, prenume, adresa de e-mail, iar pentru medic: nume, prenume si specializarea care va fi verificata la colegiul medicilor. Adaugarea unui avatar, gen, greutate sau inaltime sunt opționale.2.2 Autentificarea utilizatorului pentru accesarea și utilizarea MedValetAplicația retine datele de autentificare aferente contului dumneavoastra. In acest sens, sunteți de acord și înțelegeți că dumneavoastră sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității datelor de conectare asociate utilizarii de catre dumneavoastra a MedValet și pentru luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru a păstra confidențialitatea acestor informații. Oricare ar fi tipul de cont folosit, MedValet nu va putea fi ținută răspunzătoare în niciun fel de exactitatea, corectitudinea sau confidențialitatea datelor pacienților pe care Utilizatorii le introduc în contul creat. MedValet asigură la nivel general securitatea tuturor datelor introduse de către Utilizatorii săi, fie că aparțin Utilizatorilor sau pacienților lor și confirmă faptul că respectă Regulamentul Datelor cu Caracter Personal (UE) 2016/679 Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru evaluarea și interpretarea informațiilor obținute din Servicii și pentru utilizarea sau utilizarea greșită a acestor informații în legătură cu deciziile dumneavoastră de tratament sau în alt mod. Sunteți de acord că veți fi singurii responsabili pentru conformitatea dvs. cu toate legile și standardele de practică profesională aplicabile dvs. și pentru practicarea medicinei sau a altei profesii relevante din domeniul sănătății
 1. Ce poți face în aplicația MedValet?
Pacienții își vor putea încărca fișierele medicale, fie scanând documentele, fie prin adăugarea fișierelor din dispozitivele personale. Fiecare pacient va putea să își păstreze într-un mod sigur și facil toate vizitele medicale actualizate. Fiecare fișier va putea fi adăugat cu ușurință în folderul corespunzător specializării, astfel încât totul să fie organizat și ușor de navigat. De asemenea, fiecărui pacient îi va fi atribuit un cod de identificare unic. Acesta este necesar medicului pentru a vizualiza documentele personale, după acceptul pacientului, pentru o perioadă limitată de timp. Medicii vor putea de acum să își creeze un cont personal, prin intermediul căruia să aibă acces simplu și rapid la datele pacienților. Cu ajutorul acestei aplicații, vor putea ține în evidență documentele pacienților, fără a fi nevoiți să utilizeze alte canale de comunicare.
 1. Limitări de utilizare:
Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteți de acord, în numele dvs. și al utilizatorilor dvs., să nu: (i) modifice, pregătească lucrări derivate, să nu efectueze inginerie inversă sau să încerce în alt mod să obțină acces la codul sursă al Serviciilor noastre; (ii) folosiți cu bună știință sau cu neglijență Serviciile noastre într-un mod care abuzează sau perturbă rețelele, conturile de utilizator sau Serviciile noastre; (iii) stocheze sau să transmită prin intermediul Serviciilor orice material ilegal sau asupra căruia pacientul nu își exprimă acordul pentru păstrarea în această aplicație; (iv) comercializeze sau să revândă Serviciile oricărei terțe părți; (v) utilizeze Serviciile cu încălcarea legilor sau reglementărilor aplicabile; (vi) transmită prin intermediul Serviciilor orice material care ar putea încălca proprietatea intelectuală, confidențialitatea sau alte drepturi ale terților; sau (viii) utilizeze Serviciile pentru a comite fraude sau a uzurpa identitatea oricărei persoane sau entități. Fără a aduce atingere a ceea ce este menționat aici, este posibil să fiți supus anumitor obligații și responsabilități asociate cu jurisdicția în care practicați medicina sau o altă profesie medicală. Nu oferim nicio declarație sau garanție cu privire la conformitatea legală a Serviciilor sau a Conținutului MedValet și sunteți singurul responsabil pentru respectarea legilor din jurisdicția dumneavoastră, cu privire la utilizarea și utilizarea necorespunzătoare a Serviciilor și a Conținutului MedValet. Ne rezervăm dreptul, în orice moment, la discreția noastră, de a limita disponibilitatea și accesibilitatea Rețelei MedValet, Serviciilor și Conținutului MedValet la orice persoană, zonă geografică sau jurisdicție pe care o dorim. Sunteți de acord că nu vă veți implica în niciuna dintre următoarele activități în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor:
 • Falsificarea de antete sau manipularea în alt mod a identificatorilor pentru a disimula originea oricărui conținut stocat prin intermediul Serviciilor;
 • Utilizați, afișați, oglindiți sau încadrați o aplicație MedValet, sau orice componentă a acestuia, sau marca comercială, logo-ul sau alte informații de proprietate ale Genturo Onco SRL sau MedValet, fără acordul scris al Genturo Onco SRL sau MedValet, după caz;
 • Eliminați orice notificări privind drepturile de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate conținute în Rețeaua MedValet, inclusiv cele ale Genturo Onco SRL sau MedValet și ale oricăruia dintre licențiatorii respectivi;
 • Încălcarea sau folosirea oricăreia dintre mărcile noastre, mărcile comerciale siglele sau alte mărci de proprietate în orice nume comercial, e-mail, URL sau alt context, cu excepția cazului în care este aprobat în mod expres în scris de Genturo Onco SRL sau MedValet, după caz;
 • Încercați să ocoliți orice măsură tehnologică de protecție asociată cu Serviciile;
 • Postați, încărcați, transmiteți sau distribuiți în alt mod scrisori în lanț, scheme piramidale, publicitate sau spam;
 • Uzurpare identitatea sau denaturarea afilierii tale cu o altă persoană sau entitate;
 • Să interfereze cu sau să încerce să interfereze cu accesul oricărui utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără limitare, trimiterea unui virus, supraîncărcarea, inundarea, spam-ul sau bombardarea prin e-mail a unui site MedValet sau a unei aplicații MedValet;
 • Nerespectarea confidențialității altui utilizator. Aceasta include dezvăluirea parolei altui utilizator, a numărului de telefon, a adresei sau orice alte informații de identificare personală; 
 • Utilizați orice proprietate Genturo Onco SRL sau MedValet, Serviciile sau orice Conținut MedValet în orice mod nepermis de acești Termeni.
În sensul celor de mai sus și în acord cu acești Termeni, Noi vom putea efectua oricare dintre următoarele acțiuni, însă fără a ne limita la acestea, și fără a avea nevoie de o autorizație prealabilă sau de a notifica în prealabil în acest sens:
 • Înregistrăm sau verificăm în prealabil conținutul datelor stocate / introduse de Utilizator în aplicația MedValet;
 • Investigăm utilizarea de către dvs. a Serviciilor așa cum considerăm că este potrivit pentru a respecta orice lege, regulament, cerere guvernamentală sau proces legal aplicabil;
 • Eliminăm Conținutul Utilizatorului despre care credem că nu respectă acești Termeni de utilizare;
Sunteți de acord să nu accesați Serviciile prin niciun alt mijloc decât prin interfața care este furnizată de Noi pentru a fi utilizată în accesarea Serviciilor. Sunteți de acord să notificați imediat MedValet despre orice utilizare neautorizată a contului dvs. și dacă securitatea sau secretul informațiilor de conectare a contului dvs. a fost compromisă. Puteți fi făcut responsabil pentru orice pierderi suferite de MedValet sau de orice alt utilizator al Serviciului care sunt în vreun fel legate de eșecul dumneavoastră de a menține securitatea informațiilor contului dumneavoastră. Prin utilizarea Serviciilor, declarați că aveți 18 ani sau mai mult.
 1. Schimbarea de Servicii:
Ne rezervăm dreptul de a îmbunătăți, face upgrade, îmbunătăți, întrerupe sau modifica Serviciile noastre după cum considerăm adecvat și la discreția noastră. Este posibil să oferim funcționalități suplimentare Serviciilor noastre standard sau îmbunătățiri ale caracteristicilor premium pentru un cost suplimentar. Dacă întrerupem Serviciile, abonamentul dumneavoastră la acel Serviciu va fi reziliat și vă vom oferi o rambursare proporțională a oricăror taxe neaplicate, plătite în avans.
 1. Proprietatea intelectuala
Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștință de faptul că toată creația grafica, conținutul aplicației și materialele accesate sunt proprietatea MedValet. Utilizatorul acceptă că orice software folosit în legătură cu serviciile oferite în aplicație conține informații confidențiale și aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuala, industriala si alte legi aplicabile. Utilizatorul îi este interzisă copierea documentelor medicale ale pacienților pentru folosirea lor în afara aplicației.
 1. Durata și aplicarea Termenilor MedValet
Acest Acord începe la Data Intrării în vigoare și continuă până la încetarea în orice fel a funcționalității aplicației MedValet. Prin acceptul pe care îl dați la momentul accesării aplicației și creării contului de Utilizator, vă dați Acordul privind aplicabilitatea prezenților Termeni pe toată perioada în care veți deține un cont sau veți folosi efectiv aplicația MedValet.Sunteți de acord că, în anumite circumstanțe și fără notificare prealabilă, putem întrerupe, temporar sau permanent, Serviciile (sau orice parte a acestora) sau vă putem elimina contul și elimina orice Conținut de utilizator pe care l-ați pus la dispoziție prin intermediul Serviciilor, cu sau fără notificare, pentru oricare dintre următoarele motive (care nu se intenționează a fi exclusive): (a) încălcări sau încălcări ale acestor Termeni sau a altor acorduri sau linii directoare încorporate, (b) solicitări din partea forțelor de ordine sau a altor agenții guvernamentale, (c) o cerere de către dvs., (d) întreruperea sau modificarea materială a Serviciilor (sau a oricărei părți a acestora), (e) probleme sau probleme tehnice sau de securitate, (f) perioade prelungite de inactivitate și/sau (g) implicarea dvs. în fraude sau activități ilegale. Sunteți de acord că toate rezilierile din motive justificate vor fi făcute la discreția noastră exclusivă și nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice încetare a contului dumneavoastră sau acces la Servicii.
 1. Conținutul introdus de Utilizator. Conținutul Serviciilor furnizate de MedValet
Vă păstrați toate drepturile asupra fișierelor, documentelor sau datelor pe care dvs. le puteți încărca sau introduce în contul dvs. MedValet, cu mențiunea că datele introduse sunt în legătură cu datele personale protejate ale unui pacient. Acest Conținut necesită a respecta prevederile obligatorii ale RGPD și este obligatoriu atât pentru Utilizator, cât și pentru Noi, întocmai precum este prevăzut în acești Termeni la secțiunea Politica RGPD.Totodată, prin utilizarea dvs. a Serviciilor MedValet, declarați și garantați că: (i) aveți dreptul de a încărca sau de a partaja în alt mod Conținut cu noi; (ii) încărcarea sau procesarea Conținutului dvs. în contextul Serviciilor noastre nu încalcă niciun drept al vreunei terțe părți și nici nu încalcă nicio lege aplicabilă referitoare la Conținut; și (iii) sunt respectate întrutotul drepturile pacienților și aceștia au fost informați asupra modalității de stocare a datelor lor personale. Sunteți de acord să aplicați măsuri de securitate tehnice, organizatorice și administrative rezonabile pentru a păstra conținutul protejat în conformitate cu standardele din industrie. 
 1. Politica de confidențialitate MedValet
Politica de confidențialitate Politica de confidențialitate a rețelei MedValet, aflată la https://medvalet.ro/, oferă informații despre colectarea, utilizarea și dezvăluirea de către noi a informațiilor despre utilizatorii Serviciilor. Prin accesarea și utilizarea Serviciilor, sunteți de acord cu termenii Politicii de confidențialitate și luați la cunoștință și sunteți de acord că Politica de confidențialitate face parte integrantă din acești Termeni.
 1. Relații cu terții
Corespondența sau relațiile dvs. de afaceri cu, sau participarea la promoții ale agenților de publicitate sau ale altor terțe părți, inclusiv cererile și livrarea de bunuri sau servicii și orice alți termeni, condiții, garanții sau declarații asociate cu astfel de tranzacții, sunt numai între dvs. și o astfel de terță parte. Sunteți de acord că nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru nicio pierdere sau daune de orice fel suferite ca urmare a unor astfel de tranzacții sau ca urmare a introducerii unor astfel de terți prin intermediul Serviciilor.
 1. Legile care guvernează acest acord
Controlăm acele componente ale Serviciilor puse la dispoziție prin intermediul site-urilor respective de la birourile noastre din România, din Municipiul Cluj-Napoca. Prin accesarea Serviciilor, sunteți de acord că legile Statului Român, indiferent de principiile de alegere a legilor, de zona geografică sau de țara în care se află Utilizatorul care folosește aplicația MedValet sau Serviciile oferite, se vor aplica tuturor aspectelor legate de utilizarea Serviciilor, în orice chestiune aflată în legătură cu aceasta.
 1. Confidențialitate
MedValet este de acord să mențină garanții organizatorice, administrative și tehnice adecvate concepute pentru a vă proteja Conținutul împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere, utilizare greșită sau dezvăluire, în conformitate cu standardele din industrie. În timp ce vă furnizează Serviciile, MedValet este de acord să gestioneze Conținutul dumneavoastră și orice date personale asociate pe care le putem colecta și / sau procesa în numele dumneavoastră într-un mod responsabil. Înțelegeți că atunci când utilizați Serviciile noastre sau când interacționați cu site-urile noastre web, datele dumneavoastră personale pot fi prelucrate prin intermediul echipamentelor și resurselor situate în România și în alte locații din întreaga lume. Atunci când furnizează Serviciile noastre, MedValet acționează ca un procesator de date, furnizor de servicii sau o construcție echivalentă. Pentru a examina regulile RGPD privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să verificați Politica RGPD / GDPR din acești Termeni.
 1. DISCLAIMER
Utilizarea Serviciilor este pe propriul risc. Serviciile și informațiile incluse în acestea sunt furnizate „ca atare”. NOI ȘI LICENȚIATORII NOȘTRI, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, RENUNȚĂM TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, STATUTARE SAU ALTELE, PRIVIND ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR, ÎNDEPLINIREA UNUI ANUMIT SCOP ȘI CĂ SERVICIILE VOR RĂSPUNDE CERINȚELOR DVS. CA UTILIZATOR FINAL AL SERVICIILOR. NICI MEDVALET, NICI LICENȚIATORII SAU FURNIZORII NOȘTRI NU GARANTĂM CĂ SERVICIILE VOR FI NEÎNTRERUPTE SAU FĂRĂ ERORI. În nici un caz Noi, licențiatorii noștri, furnizorii noștri sau orice terță parte menționată pe site-urile noastre web nu vom fi răspunzători pentru orice daune (inclusiv, fără limitare, daune accidentale, consecvente și speciale, vătămări corporale/deces din culpă, pierderi de profit pentru succesiunea, acuratețea sau caracterul complet al informațiilor incluse în Servicii sau daune rezultate din pierderea datelor sau întreruperea activității) care rezultă din utilizarea, utilizarea greșită a, incapacitatea de a utiliza sau interpretare a informațiilor conținute în Servicii sau a informațiilor conținute în acestea, indiferent dacă se bazează pe informații privind garanția, contractul, delictul sau orice altă teorie juridică și dacă Noi, licențiatorii noștri, furnizorii noștri sau orice terțe părți menționate în Servicii suntem sau nu anunțați cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Noi, licențiatorii noștri, furnizorii noștri sau orice terță parte menționată în cadrul Serviciilor nu suntem răspunzători pentru nicio vătămare corporală, inclusiv deces, cauzată de utilizarea sau utilizarea greșită a Serviciilor sau a oricăror informații conținute în acestea. Sunteți de acord să ne apărați, să ne despăgubiți și să ne țineți, pe noi și pe angajații, prepușii, licențiatorii și furnizorii noștri, inofensivi față de faptul petrecut și împotriva oricăror pretenții, acțiuni sau cereri, răspunderi și decontări, inclusiv, fără limitare, taxe legale și contabile rezonabile, care rezultă din, sau se presupune că ar rezulta din încălcarea de către dvs. a acestor Termeni.
 1. ACORD TOTAL
Cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres într-o anumită „prevedere legală”, acești Termeni și Condiții constituie întregul acord dintre dumneavoastră și Medvlaet cu privire la utilizarea (și utilizarea anterioară) de către dvs. a Serviciilor. Dacă vreo prevedere a acestor Termeni de utilizare este considerată inaplicabilă, așa cum este scrisă de o instanță de jurisdicție competentă, părțile intenționează ca această prevedere să fie modificată în măsura în care este necesar pentru a face dispoziția aplicabilă. Dacă prevederea nu poate fi modificată în acest mod pentru a o face executorie, părțile intenționează ca prevederea să fie eliminată, iar dispozițiile rămase să rămână în vigoare. Dacă o parte din prezenții Termeni va fi considerată nelegală sau inaplicabilă, Termenii vor rămâne aplicabili fără acea porțiune, Utilizatorii rămânând obligați să respecte acești Termeni și își mențin în continuare Acordul Complet acordat odată cu utilizarea Serviciilor și / sau crearea Contului.
 1. POLITICA GDPR / RGPD
MedValet și Utilizatorii trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal. MedValet și Utilizatorii sunt conștienți de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, MedValet și Utilizatorii confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la: a) capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale b) informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul antreprenorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia c) îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.MedValet și Utilizatorii pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita prezenților Termeni, acesta fiind baza legală a prelucrării. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin folosința aplicației MedValet durează până la ștergerea Conținutului de către Utilizator, sau până la o cerere expresă a pacientului a căror date au fost prelucrate în acest sens. Datele cu caracter personal accesate în baza Serviciilor nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, MedValet și Utilizatorii vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această regulă: a) vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal b) vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor c) se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare; d) se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor e) se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor f) se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu Termenii g) se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală h) se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separate Utilizatorii își dau expres, neechivoc și în mod nemijlocit dreptul de a-și prelucra datele cu carecter personal, pe toata durata valabilității Termenilor. Totodată, Utilizatorul declară că a cerut consimțământul pacientului de a prelucra datele sale personale și l-a informat asupra scopului pentru care acestea sunt folosite. Pacientului i se va prezenta faptul că, la cererea sa, va putea primi o informare detaliată cu privire la drepturile sale de protecție a datelor cu caracter personal ce îi sunt prelucrate.
 1. Notificări. Contact MedValet sau deținător al acestei aplicații, Genturo Onco S.R.L. Locația pentru soluționarea litigiilor.
Prezenta aplicație este creația societății Genturo Onco S.R.L., persoană juridică română, societate cu răspundere limitată, cu sediul în România, sat Floresti, com Floresti, str. Florilor, nr.15, CORP 1, ap 2, jud. Cluj, J12/6036/2021, CUI 45341164. Orice aspect în legătură cu aplicația MedValet și în legătură cu utilizarea Serviciilor, poate fi notificat prin e-mail la adresa contact@medvalet.ro. Mesajul primit va fi procesat de către persoanele abilitate din cadrul MedValet și, în măsura în care solicitarea este pertinentă, veți primi un răspuns într-o perioadă rezonabilă. Orice aspect de natură litigioasă ce va rezulta din folosirea Serviciilor prezentate în acești Termeni va fi de competența instanțelor de judecată din circumscripția Curții de Apel Cluj / Tribunalului Cluj / Tribunalului Specializat Cluj / Judecătoria Cluj-Napoca.Data ultimei revizuiri: 03.02.2023